CD-Rom

0

Witam,
mam taką procedurkę.

var
 i : Integer;
 DriveType : Integer;
 ListItem: TListItem;
 dr:array [0..100] of integer;
 dv:array [0..100] of string;
begin
for i:=ord('A') to ord('Z') do
begin
dr[i]:=GetDriveType(PChar(Chr(i) + ':\\'));
case dr[i] of
0:dv[i]:='nieznany';
1:dv[i]:='brak';
2:dv[i]:='dyskietka';
3:dv[i]:='staly';
4:dv[i]:='sieciowy';
5:begin
dv[i]:='cdrom';
   ListItem := ListView.Items.Add;
   ListItem.Caption := Chr(i) + ':\\' + ' ';
   if (DriveType = DRIVE_CDROM) then ListItem.ImageIndex := 0;
  end;
 end;
end;

I chcę by po naciśnieciu w ListViewie Cd-Rom z daną literą on będzie wysuwany. Zastosowałem to:

mciSendString('Set cdaudio door open wait',nil,0,handle);

Ale on nie wysuwa Cd-Romu wskazanego tylko ten, nie wiadomo który. Da się zrobić tak jak ja chcę?

0

otwieranie dowolnego CD-ROMu widziałem chyba w FAQ albo był taki program w kodach źródłowych (Drivera chyba)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1