Image i CD-ROM

0
  1. Jak obrazek w image1 zapisać na dysk. dodatkowo określić wymiary i o nazwe pliku. Plik typu jpg.

  2. Jak wykorzystuje się taką procedure w programie??:

[code]procedure OpenCloseCD(Drive: String; OpenCD: Boolean);
var
OpenParm: TMCI_Open_Parms;
begin
OpenParm.dwCallback := 0;
OpenParm.lpstrDeviceType := 'CDAudio';
OpenParm.lpstrElementName := PChar(Drive); {Drive musi byc w formacie "X:"}
OpenParm.dwCallback := Handle;
if OpenCD then
begin{Otwieranie szuflady}
mciSendCommand(0, MCI_OPEN, MCI_OPEN_ELEMENT or MCI_OPEN_TYPE, Longint(@OpenParm));
mciSendCommand(OpenParm.wDeviceID, MCI_SET, MCI_SET_DOOR_OPEN, 0);
end
else
begin {zamykanie szuflady}
mciSendCommand(0, MCI_OPEN, MCI_OPEN_ELEMENT or MCI_OPEN_TYPE, Longint(@OpenParm));
mciSendCommand(OpenParm.wDeviceID, MCI_SET, MCI_SET_DOOR_CLOSED, 0);
end; {zamykanie MCI, bez tego kolejna proba otwarcia/zamkniecia szuflady zakonczylaby sie niepowodzeniem!!! }
mciSendCommand(OpenParm.wDeviceID, MCI_CLOSE, MCI_NOTIFY, Longint(@OpenParm));
OpenCD := not OpenCD;
end;[/code]

Pozdrawiam!

0

1.) I cz.

 Image1.Picture.SaveToFile('nazwapliku.jpg'); 

lub tez:

if SaveDialog1.Execute then
Image1.Picture.SaveToFile(SaveDialog1.FileName);

II cz.
na torry.net w dziale TIPS

2.)

 OpenCloseCD(naped, true); //otworz naped
OpenCloseCD(naped, false); //zamknij naped
0

if SaveDialog1.Execute then
Image1.Picture.SaveToFile(SaveDialog1.FileName);

a ja bym wstawił
Image1.picture.savetofile(savepicturedialog1.filename);

ale to szczegół ;)

0

a ja chciałbym zwrócić uwagę, że tak jak to już tu napisano zapisze jako BMP ;) Musiż zrobić zmienną TJPGImage z unita JPEG i doniego przenieść cały obrazek... Inaczej plik z rozszeżeniem JPG - format BMP [diabel]

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1