Pola

Adam Boduch

Pola to elementy znajdujące się w klasie. Mogą to być zmienne lub stałe, dowolnego typu.

Klasa oprócz metod może przechowywać pewne informacje, do których aplikacja spoza klasy może uzyskać dostęp. Pola (czyli dane znajdujące się w klasie) mogą być również wymieniane pomiędzy klasami lub istnieć jedynie na potrzeby naszej klasy.

Pola po prostu są zmiennymi lub stałymi, deklarowanymi na użytek klasy lub udostępnionymi na zewnątrz klasy do użytku programisty. Uzyskiwanie do nich dostępu jest możliwe za pośrednictwem operatora odwołania, np.:

MojaKlasa.Zmienna := 'Ala';

Jednakże wcześniej należy zadeklarować odpowiednie pole w klasie ? wygląda to tak:

type
 TMojaKlasa = class
  Zmienna : String;
 end;

Określanie, czy dane pole ma być zmienną czy stałą, jest niekonieczne, aczkolwiek możliwe, np.:

type
 TMojaKlasa = class
  var 
    Zmienna1 : String;
    Zmienna2 : String;
  const Stała = True;
 end;

W takim przypadku oczywiście pole Stała będzie jedynie do odczytu, gdyż jest to stała.

Element ten dostępny jest jedynie w Delphi dla .NET

Pola mogą być dowolnego typu, równie dobrze pole może wskazywać na typ wyliczeniowy czy inną klasę. W Delphi dla .NET, pola mogą być użyte bez tworzenia instancji klasy. Takie pola można deklarować używając bloku class var:

type
 TMain = class
  class var
   S : String;
   I : Integer;
 end;

begin
 TMain.S := 'String';
 TMain.I := 1000;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy