Metody

Adam Boduch

Metodą nazywamy procedury lub funkcje umieszczone w klasie.

Ich definicja jest stosunkowo prosta ? wygląda podobnie jak w przypadku pól:

type
  TMojaKlasa = class
    procedure Main;
  end;

Oprócz deklaracji procedury należy również zdefiniować jej ciało w sekcji Implementation:

procedure TMojaKlasa.Main;
begin

end;

Warto zwrócić uwagę na specyficzny zapis takiej procedury. W nagłówku należy określić, że dana metoda należy do klasy (TMojaKlasa.Main) ? inaczej Delphi wygeneruje błąd: [Error] Engine.pas(20): Unsatisfied forward or external declaration: 'TTMojaKlasa.xxx'.

Teraz utworzenie klasy (wywołanie konstruktora) oraz wywołanie jakiejś metody i następnie zwolnienie tej klasy wygląda tak:

var
  Main : TMain;
begin
  Main := TMain.Create;
  Main.Main;
  Main.Free;
end;

Dostęp do metod oraz - ogólnie - elementów klasy, odbywa się poprzez operator . (kropka).

Metody w klasie muszą być deklarowane na samym końcu. Najpierw więc należy zadeklarować zmienne, a później metody. Inaczej Delphi zgłosi błąd: [Error] Engine.pas(38): Field definition not allowed after methods or properties.

Istnieje kilka typów metod, takich jak: statyczne, dynamiczne oraz wirtualne.

Zobacz też:

0 komentarzy