Override

Ludomir

override - słowo kluczowe języka Delphi

Dyrektywa służącą do przedefiniowywania (nadpisywania) metod. Przedefiniowywane mogą być tylko metody klas, oznaczone jako wirtualne lub dynamiczne (Virtual, Dynamic):

TKlasaMacierzysta = class
  procedure Wirtualna; virtual;
  procedure Dynamiczna; dynamic;
end;

TKlasaPochodna = class(TKlasaMacierzysta)
  procedure Wirtualna; override;
  procedure Dynamiczna; override;
end;

Zobacz też:

0 komentarzy