1 komentarz

jeśli chodzi o własności do zmiennych typów skalarnych ( ;) ) to można zadeklarować jeszcze w sposób:

property Wlasnosc: Integer read FWlasnosc write FWlasnosc;

czyli nie trzeba robić dodatkowych funkcji czytajacych/zmieniajacych zmienne obiektowe.