Object

Adam Boduch

object - słowo kluczowe języka Delphi

Słowo kluczowe objectmożna wykorzystać do tworzenia typów obiektowych, podobnie jak przy pomocy słowa Class deklarujemy klasy:

type
  TFoo = object
  private
    S : String;
  public
    procedure DoSmt;
  end;

Typy obiektowe, podobnie jak Klasy mogą zawierać Metody, Pola czy Właściwości. Nie mogą natomiast posiadać elementów w sekcji Published (w takim wypadku kompilator wyświetli błąd: [Error] Project.dpr(12): Type 'TFoo' must be a class to have a PUBLISHED section).

Typy obiektowe mogą - podobnie jak klasy - dziedziczyć po innych typach obiektowych. Jeżeli jednak klasa macierzysta nie została określona - typ obiektowy nie posiada klasy macierzystej. Do typów tego typu można odwoływać się podobnie jak do rekordów:

procedure TFoo.DoSmt;
begin
  S := S + ' World';
end;
 
var
  Foo : TFoo;
begin
  Foo.S := 'Hello';
  Foo.DoSmt;
 
  Writeln(Foo.S);
end.
Ten element języka został uznany za przestarzały - nie zaleca korzystania z niego. Dodatkowo w Delphi dla .NET, to słowo kluczowe zostało całkowicie zlikwidowane.

Zobacz też:

0 komentarzy