VarIsClear

moRs
VarIsClear
Moduł: Variants
```delphi function VarIsClear(const V: Variant): Boolean; ``` Funkcja VarIsEmpty wskazuje czy podany [[Delphi/Variant|variant]] ma nieokreśloną wartość. Jeżeli tak zwraca wartość [[Delphi/True]], w przeciwnym razie zwraca wartość [[Delphi/False]]. Wartość [[Delphi/Variant|varianta]] może być nieokreślona dla każdego z poniższych powodów:

Nie myl varianta bez przypisanej wartości (mającego wartość Unassigned) z variantem o wartości Null. Variant Null ma przypisaną wartość (Null właśnie). W odróżnieniu od variantów Unassigned, varianty Null mogą być używane w wyrażeniach oraz mogą być konwertowane na inne typy variantów.

Zobacz też

0 komentarzy