VarIsClear

moRs
VarIsClear
Moduł: Variants
function VarIsClear(const V: Variant): Boolean;

Funkcja VarIsEmpty wskazuje czy podany variant ma nieokreśloną wartość. Jeżeli tak zwraca wartość True, w przeciwnym razie zwraca wartość False. Wartość varianta może być nieokreślona dla każdego z poniższych powodów:

Nie myl varianta bez przypisanej wartości (mającego wartość Unassigned) z variantem o wartości Null. Variant Null ma przypisaną wartość (Null właśnie). W odróżnieniu od variantów Unassigned, varianty Null mogą być używane w wyrażeniach oraz mogą być konwertowane na inne typy variantów.

Zobacz też

0 komentarzy