Null

moRs
Null
Moduł: Variants
```delphi function Null: Variant; ```

Funkcja Null zwraca variant o wartości Null. Wartość Null oznacza nieznane lub niepełne dane. Przypisywanie variantu Null nie powoduje błędu oraz może być wartością zwracaną przez funkcje.

Przypisywanie wartości variantowej Null innym typom zmiennym niż variantowe powoduje wystąpienie wyjątku EVariantTypeMismatch. Wyrażenia w których występuje wartość Null mają zawsze wartośc Null z wyjątkiem wyrażeń porównawczych, których wartości są typu Boolean.

Variant Null zwracany przez funkcję Null jest różny od stałej Nil w kodzie Delphi i makra NULL w kodzie C++. Ani Nil ani NULL nie jest variantem. Stała Nil jest referencją obiektu nie wskazująca żadnego obiektu, zaś makro NULL jest wskaźnikiem, który nie wskazuje na żaden obiekt ani wartość.

Zobacz też:

0 komentarzy