Variants

moRs

Moduł Variants zawiera typy, procedury i funkcje obsługujące typ Variant.

Typy danych
Funkcja/TypOpis
TCustomVariantTypeTCustomVariantType jest klasą bazową dla typów variant definiowanych przez użytkownika.
TInvokeableVariantTypeTInvokeableVariantType jest klasą bazową dla typów variant definiowanych przez użytkownika, z implementacją własnych metod i właściwości.
Funkcje/Procedury/Zmienne
BooleanToStringRuleOkreśla zasadę konwersji typu Boolean do String.
DynArrayFromVariantTworzy dynamiczną tablicę z varianta.
DynArrayToVariantTworzy tablicę variantów z tablicy dynamicznej.
EmptyParamZawiera OleVariant, które reprezentuje nieużywany opcjonalny parametr w interfejsach dualnych.
FindCustomVariantTypeZwraca obiekt, który implementuje niestandardowy typ Variant.
FindVarDataZwraca wskaźnik do danych varianta.
HandleConversionExceptionObsługuje wyjątki podczas konwersji typów variantów.
NullZwraca variant o wartości Null.
NullAsStringValueOkreśla wartość znakową varianta Null.
NullEqualityRuleOkreśla regułę równości przy porównywaniu variantów.
NullMagnitudeRuleOkreśla reguły wielkości variantów przy ich porównywaniu.
NullStrictConvertOkreśla, czy konwersja varianta Null jest błędem.
PackVarCreationOkreśla czy preferowane są typy Variant oszczedzające pamięć.
UnassignedZwraca 'pusty' variant.
VarArrayCreateTworzy tablicę variantową.
VarArrayCreateErrorWskazuje błąd tworzenia tablicy.
VarArrayDimCountZwraca liczbę wymiarów tablicy variantowej.
VarArrayGetZwraca Variant, który przedstawia pojedynczą wartość z wielo-wymiarowej tablicy variantowej.
VarArrayHighBoundZwraca górną granicę dla wymiaru w tablicy variantowej.
VarArrayLockBlokuje tablicę variantową i zwraca wskaźnik do danych.
VarArrayLowBoundZwraca dolną granicę wymiaru tablicy variantowej.
VarArrayOfTworzy i wypełnia jedno-wymiarową tablicę variantową.
VarArrayPutUstawia wartość pojedynczej komórki w tablicy variantowej.
VarArrayRefZwraca referencję do określonej tablicy variantowej.
VarArrayUnlockOdblokowuje tablice variantową.
VarAsErrorKonwertuje HRESULT na variant błędowy (typu varError).
VarAsTypeKonwertuje Variant na określony typ.
VarCastErrorWywołuje wyjątek EVariantTypeCastError.
VarCheckEmptyWywołuje wyjątek jeśli wartość podanego varianta wynosi Unassigned.
VarCompareValueZwraca nierówność zachodzącą pomiędzy variantami.
VarCopyNoIndKopiuje Variant.
VarDispProcUmożliwia obsługę Automation bazowanej na IDispatch.
VarEnsureRangeZwraca Variant o wartości w podanych przedziale.
VarFromDateTimeZwraca Variant zawierający bieżącą datę i czas.
VarInRangeWskazuje czy wartość Varianta zawiera się w podanym przedziale.
VarInvalidNullOpWskazuje operację variantową na wartości Null.
VarInvalidOpWskazuję nieprawidłową operację variantową.
VarIsArrayWskazuje czy podany variant jest tablicą.
VarIsByRefWskazuje czy wartość podanego varianta jest referencją.
VarIsClearWskazuje czy podany variant ma nieokreśloną wartość.
VarIsCustomWskazuje czy podany variant jest niestandardowym variantem.
VarIsEmptyWskazuje czy podany variant jest wartości Unassigned.
VarIsEmptyParamWskazuje czy podany variant przedstawia nieprzypisany parametr opcjonalny.
VarIsErrorWskazuje czy podany variant jest variantem błędowym; opcjonalnie konwertuje variant spowrotem na HRESULT.
VarIsFloatWskazuje czy podany variant przedstawia liczbę zmiennoprzecinkową.
VarIsNullWskazuje czy podany variant jest wartością Null.
VarIsNumericWskazuje czy podany variant przedstawia wartość liczbową.
VarIsOrdinalWskazuje czy podany variant przedstawia wartość porządkową.
VarIsStrWskazuje czy podany variant przedstawia wartość łańcuchową.
VarIsTypeWskazuje czy podany variant jest danego typu.
VarOverflowErrorWywołuje wyjątek EVariantOverflowError.
VarRangeCheckErrorWywołuje wyjątek EVariantRangeCheckError.
VarResultCheckWywołuje wyjątek variantowy na podstawie wartości HRESULT.
VarSameValueWskazuje czy dwa varianty mają te same wartości.
VarSupportsWskazuje czy wartość varianta jest interfejsem który obsługuje podany interfejs.
VarToDateTimeKonwertuje podany variant na wartość TDateTime.
VarToStrKonwertuje wartość varianta na typ łańcuchowy.
VarToStrDefKonwertuje wartość varianta na typ łańcuchowy.
VarToWideStrKonwertuje wartość varianta na łańcuch WideString.
VarToWideStrDefKonwertuje wartość varianta na łańcuch WideString.
VarTypeZwraca kod typu podanego varianta.
VarTypeAsTextZwraca łańcuch znaków opisujący typ varianta.
VarTypeIsValidArrayTypeWskazuje czy kod typu varianta reprezentuje typ, który może zostać użyty dla elementów w tablicy variantowej.
VarTypeIsValidElementTypeWskazuje czy kod typu varianta reprezentuje typ, który może zostać użyty dla elementów w tablicy variantowej.

VarCheckEmpty

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1722 odsłony

VarIsClear

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1951 odsłon

VarIsType

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1710 odsłon

VarIsEmpty

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2080 odsłon

VarAsType

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2237 odsłon

VarType

 • 2010-10-31 18:27
 • 1 komentarz
 • 2296 odsłon

VarIsNull

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2858 odsłon

Unassigned

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2517 odsłon

0 komentarzy