VarIsNull

arciuch
VarIsNull
Moduł: Variants
```delphi function VarIsNull(const V: Variant): Boolean; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] jest używana do stwierdzenia, czy jej argument typu [[Delphi/Variant]] ma wartość [[Delphi/Null]]. Jeżeli tak, to zwraca wartość [[Delphi/True]]. Wartość [[Delphi/Null]] nie może być utożsamiana z [[Delphi/Unassigned]].

Zobacz też

0 komentarzy