VarIsEmpty

moRs
VarIsEmpty
Moduł: Variants
function VarIsEmpty(const V: Variant): Boolean;

Funkcja VarIsEmpty wskazuje czy podany variant ma wartość Unassigned. Jeżeli tak zwraca wartość True, w przeciwnym razie zwraca wartość False.

VarIsEmpty nie wskazuje czy Variant reprezentujący interfejs miał czyszczony wskaźnik interfejsu lub czy niestandardowy Variant jest wyczyszczony. Dla obu tych sytuacji użyj funkcji VarIsClear Nie myl varianta bez przypisanej wartości (mającego wartość Unassigned) z variantem o wartości Null. Variant Null ma przypisaną wartość (Null właśnie). W odróżnieniu od variantów Unassigned, varianty Null mogą być używane w wyrażeniach oraz mogą być konwertowane na inne typy variantów.

Zobacz też

0 komentarzy