Unassigned

moRs
Unassigned
Moduł: Variants
```delphi function Unassigned : Variant; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] Unassigned zwraca "pusty" [[Delphi/variant]], tzn. variant któremu nie została przydzielona żadna wartość. Wartość Unassigned jest używana do przywrócenia zmiennej [[Delphi/variant]] do stanu początkowego.

Do sprawdzania czy variant jest pusty służy funkcja VarIsEmpty. Funkcja VarType użyta na pustym variancie zwraca wartość varEmpty

Jeśli pusty variant zostaje przypisany zmiennej innego typu, zachodzą następujące konwersje:

Typ docelowyWynik konwersji
[[Delphi/Typy danych/Całkowite|Typ liczbowy]]Zero
[[Delphi/Łańcuchy|Typ łańcuchowy]]Pusty łańcuch znaków
[[Delphi/Boolean|Typ logiczny Boolean]][[Delphi/False]]

Wartość Unassigned jest użyteczna gdy varianty odnoszą się do obiektów OLE Automation, gdy chcesz je utrzymać "przy życiu", zanim inna wartość zostanie im przypisana.

Zobacz też

0 komentarzy