Konwersja typów

Deti

Konwersja typów służy do przekształcania jednego typu na inny - w zależności od potrzeb.

Przykład:

var S: single;
    I: Integer;
begin
  I := 3;
  S := I; // od tej chwili zmienna s przyjmuje wartość 3.0
end;

Często jednak nie da się w tak prosty sposób przekonwertować jednego typu w drugi - wtedy można skorzystać z dostępnych funkcji.

Przykład:

var I: Integer;
    S: String;
begin
  I := 65;
  S := IntToStr(I);
end;

Powyżej zamiana liczby całkowitej w postać łańcucha za pomocą funkcji IntToStr.

Istnieje bardzo wiele podobnych funkcji w różnych modułach. Najważniejsze z nich to: BoolToStr, StrToBool, StrToInt, IntToStr

A oto wszystkie :

NazwaOpis
[[Delphi/BoolToStr]]Konwertuje zmienną typu [[Delphi/Boolean]] na [[Delphi/String]]
[[Delphi/Chr]]Zwraca znak [[Delphi/Char]] reprezentujący wartość liczbową [[Delphi/Byte]]
[[Delphi/CurrToStrF]]Konwertuje dane z formatu [[Delphi/Currency]] do [[Delphi/String]] z formatowaniem
[[Delphi/DateTimeToStr]]Konwertuje dane z formatu [[Delphi/TDateTime]] na [[Delphi/String]]
[[Delphi/DateTimeToString]]Konwertuje dane z formatu [[Delphi/TDateTime]] na [[Delphi/String]] z możliwością formatowania danych
[[Delphi/FloatToStr]]Konwertuje liczbę zmiennoprzecinkową do formatu [[Delphi/String]]
[[Delphi/FloatToStrF]]Konwertuje liczbę zmiennoprzecinkową do formatu [[Delphi/String]] z zachowaniem formatowania
[[Delphi/Format]]Umożliwia formatowanie tekstu i liczb w łańcuchu
[[Delphi/FormatCurr]]Umożliwia formatowanie liczb typu [[Delphi/Currency]] w lańcuchu
[[Delphi/FormatDateTime]]Umożliwia formatowanie daty w łańcuchu
[[Delphi/FormatFloat]]Umożliwia formatowanie liczby zmiennoprzecinkowej w łańcuchu
[[Delphi/IntToStr]]Konwertuje liczbę [[Delphi/Integer]] do postaci łańcucha [[Delphi/String]]
[[Delphi/Ord]]Zwraca wartość porządkową na podstawie parametru
[[Delphi/Str]]Konwertuje liczby do postaci łańcucha [[Delphi/String]]
[[Delphi/StringToWideChar]]Konwertuje łańcuch [[Delphi/String]] do [[Delphi/WideChar]]
[[Delphi/StrToBool]]Konwertuje zmienną typu [[Delphi/String]] do [[Delphi/Boolean]]
[[Delphi/StrToBoolDef]]Konwertuje dane łańcuchowe do postaci typu [[Delphi/Boolean]] z wartością domyślną
[[Delphi/StrToCurr]]Konwertuje łańcuch do postaci liczby typu [[Delphi/Currency]]
[[Delphi/StrToDate]]Konwertuje datę zapisaną w łańcuchu do typu [[Delphi/TDateTime]]
[[Delphi/StrToDateTime]]Konwertuje datę i czas zapisany w łańcuchu do typu [[Delphi/TDateTime]]
[[Delphi/StrToFloat]]Konwertuje łańcuch do liczby zmiennoprzecinkowej
[[Delphi/StrToInt]]Konwertuje łańcuch do liczby [[Delphi/Integer]]
[[Delphi/StrToInt64]]Konwertuje łańcuch do liczby [[Delphi/Int64]]
[[Delphi/StrToInt64Def]]Konwertuje łańcuch do liczby [[Delphi/Int64]] z wartością domyślną
[[Delphi/StrToIntDef]]Konwertuje łańcuch do liczby [[Delphi/Integer]] z wartością domyślną
[[Delphi/StrToTime]]Konwertuje łańcuch zawierający czas do typu [[Delphi/TDateTime]]
[[Delphi/TryStrToBool]]Sprawdza czy wartość łancuchową można przekonwertować do typu [[Delphi/Boolean]]
[[Delphi/TryStrToInt]]Sprawdza czy wartość łańcuchową można przekonwertować do zmiennej typu [[Delphi/Integer]]
[[Delphi/TryStrToInt64]]Sprawdza czy wartość łańcuchową można przekonwertować do zmiennej typu [[Delphi/Int64]]
[[Delphi/WideCharToString]]Konwertuje łańcuch typu [[Delphi/PWideChar]] do [[Delphi/String]]

Zobacz też:

3 komentarzy

FALCO, życzenie spełnione...

a może by tak zamiast najważniejszych wymienić i opisać po prostu wszystkie