Konwersja typów

Deti

Konwersja typów służy do przekształcania jednego typu na inny - w zależności od potrzeb.

Przykład:

var S: single;
    I: Integer;
begin
  I := 3;
  S := I; // od tej chwili zmienna s przyjmuje wartość 3.0
end;

Często jednak nie da się w tak prosty sposób przekonwertować jednego typu w drugi - wtedy można skorzystać z dostępnych funkcji.

Przykład:

var I: Integer;
    S: String;
begin
  I := 65;
  S := IntToStr(I);
end;

Powyżej zamiana liczby całkowitej w postać łańcucha za pomocą funkcji IntToStr.

Istnieje bardzo wiele podobnych funkcji w różnych modułach. Najważniejsze z nich to: BoolToStr, StrToBool, StrToInt, IntToStr

A oto wszystkie :

NazwaOpis
BoolToStrKonwertuje zmienną typu Boolean na String
ChrZwraca znak Char reprezentujący wartość liczbową Byte
CurrToStrFKonwertuje dane z formatu Currency do String z formatowaniem
DateTimeToStrKonwertuje dane z formatu TDateTime na String
DateTimeToStringKonwertuje dane z formatu TDateTime na String z możliwością formatowania danych
FloatToStrKonwertuje liczbę zmiennoprzecinkową do formatu String
FloatToStrFKonwertuje liczbę zmiennoprzecinkową do formatu String z zachowaniem formatowania
FormatUmożliwia formatowanie tekstu i liczb w łańcuchu
FormatCurrUmożliwia formatowanie liczb typu Currency w lańcuchu
FormatDateTimeUmożliwia formatowanie daty w łańcuchu
FormatFloatUmożliwia formatowanie liczby zmiennoprzecinkowej w łańcuchu
IntToStrKonwertuje liczbę Integer do postaci łańcucha String
OrdZwraca wartość porządkową na podstawie parametru
StrKonwertuje liczby do postaci łańcucha String
StringToWideCharKonwertuje łańcuch String do WideChar
StrToBoolKonwertuje zmienną typu String do Boolean
StrToBoolDefKonwertuje dane łańcuchowe do postaci typu Boolean z wartością domyślną
StrToCurrKonwertuje łańcuch do postaci liczby typu Currency
StrToDateKonwertuje datę zapisaną w łańcuchu do typu TDateTime
StrToDateTimeKonwertuje datę i czas zapisany w łańcuchu do typu TDateTime
StrToFloatKonwertuje łańcuch do liczby zmiennoprzecinkowej
StrToIntKonwertuje łańcuch do liczby Integer
StrToInt64Konwertuje łańcuch do liczby Int64
StrToInt64DefKonwertuje łańcuch do liczby Int64 z wartością domyślną
StrToIntDefKonwertuje łańcuch do liczby Integer z wartością domyślną
StrToTimeKonwertuje łańcuch zawierający czas do typu TDateTime
TryStrToBoolSprawdza czy wartość łancuchową można przekonwertować do typu Boolean
TryStrToIntSprawdza czy wartość łańcuchową można przekonwertować do zmiennej typu Integer
TryStrToInt64Sprawdza czy wartość łańcuchową można przekonwertować do zmiennej typu Int64
WideCharToStringKonwertuje łańcuch typu PWideChar do String

Zobacz też:

3 komentarzy

FALCO, życzenie spełnione...

a może by tak zamiast najważniejszych wymienić i opisać po prostu wszystkie