Copy

Copy
Moduł: System
```delphi function Copy(S; Index, Count: Integer): string; function Copy(S; Index, Count: Integer): array; ``` Zwraca fragment łancucha znaków lub tablicy dynamicznej.

S jest zmienną typu String lub tablicą dynamiczną.
Funkcja zwraca fragment łańcucha lub tablicy zawierający Count znaków lub elementów począwszy od elementu S[Index]. Zwracana wartość jest kopią (nie dzieli pamięci ze zmienną S).

Jeśli Index > długości(wielkości) S funkcja Copy zwraca pusty string lub tablicę.

Jeśli Count > niż ilość znaków lub elementów tablicy to funkcja zwraca tylko elementy od S[Index] do końca S.

W poniższym przykładzie, w oknie konsoli wyświetlony zostanie tekst World:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
  S : String;
begin
  S := Copy('Hello World', 7, 6);

  Writeln(S);
  Readln;
end.

Zobacz też:

1 komentarz

Hmm czemu moge oceniać własny tekst?