Concat

skorpion17
Concat
Moduł: System
```delphi function Concat(s1 [, s2,..., sn]: string): string; ``` Funkcja ta powoduje połączenie podanych w parametrze napisów typu [[Delphi/string]], które zwraca jako jeden napis.

Do poprawnego działania potrzebuje co najmniej jednego parametru, pozostałe są opcjonalne.

Użycie operatora +, jest szybsze w działaniu od tej funkcji, dlatego nie jest zalecane jej używanie.

X+Y+Z | Concat(X, Y, Z)
4493 ms | 4602 ms
(Dla 10000000 prób)

Przykładowe zastosowanie:

var 
  x, y, z : string;
begin
  x := 'Delphi ';
  y := 'jest cool!';

  // zmienna "z" będzie przyjmować wartość 'Delphi jest cool!'
  z := concat(x,y);
end.

Zobacz też:

0 komentarzy