Insert

Adam Boduch
Insert
Moduł: System
```delphi procedure Insert(Source: string; var S: string; Index: Integer); ``` [[Delphi/Procedury|Procedura]] umożliwia wstawienie tekstu w określonym miejscu łańcucha. Parametr Source określa tekst, który zostanie wstawiony; S oznacza łańcuch na którym będą wykonywane operacje, a Index określa miejsce w którym tekst zostanie wstawiony.

Jeżeli parametr Index ma wartość mniejszą od 1, zostanie mu przypisana wartość 1. Jeśli wartość tego parametru jest większa niż indeks ostatniego znaku łańcucha S powiększony o 1 (Index > (Length(S) + 1)), to łańcuch Source zostanie wstawiony na końcu łańcucha S.

Funkcja wywołuje wyjątek EOutOfMemory, jeżeli nie uda się jej zaalokować wystarczającej ilości pamięci, potrzebnej do pomieszczenia nowego łańcucha.

Pierwszy znak łańcucha ma indeks równy 1.
Spójrz na poniższy przykład:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
  S : String;
begin
  S := 'Hello';
  Insert(' World', S, Length(S) + 1);
  Writeln(S); // Hello World
end.

Program realizuje dodanie na końcu łańcucha S frazy World.

Zobacz też:

1 komentarz

Jak mam to zrobić w stosunku do Edit ??