Delete

Stark
Delete
Moduł: System
```delphi procedure Delete(var S: string; Index, Count:Integer); ```

Procedura Delete służy do usuwania fragmentów łańcucha tekstowego. Ze zmiennej S usuwana jest ilość znaków określona parametrem Count, zaczynając od znaku o numerze równym parametrowi Index.

Jeżeli parametr Index jest większy od długości łańcucha S, żaden znak nie zostanie usunięty. Jeżeli parametr Count jest mniejszy lub równy 0, żaden znak nie zostanie usunięty.

Poniższy przykład usunie ze zmiennej S frazę World:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
  S : String;
begin
  S := 'Hello World';
  Delete(S, 7, 6);

  Writeln(S); // wyświetli: Hello
  Readln;
end.

Zobacz też:

2 komentarzy

Pomyśl :) .Pierwszy parametr jest od którego znaku będziesz ciachał a drugi jest od tego ile znaków masz uciachać :) Więc od którego bedziemy ciachac? 3 od końca tak?. z tego co powinieneś wiedziec Length zwraca długość łańcucha:
Delete(S, Length(s)-2, 3);

czemu -2 a nie -3 ? bo jeszcze jest coś takiego jak -0 ;)

Ok, a jeśli mam ciag znakow " 34836501236 " to jak mam usunac ostatnie 3 cyfry "236" ??