CurrencyDecimals

Adam Boduch
CurrencyDecimals
Moduł: SysUtils
```delphi var CurrencyDecimals: Byte; ``` [[Delphi/Zmienne|Zmienna]] globalna określająca precyzję w wyświetlaniu liczb zmiennoprzecinkowych. Wartość tej zmiennej wykorzystywana jest w trakcie użycia funkcji [[Delphi/Format]]. W przykładowym programie ustalamy precyzję w wyświetlaniu liczb na 10 miejsc po przecinku:
program FooApp;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

var
  Value : Currency;
begin
  CurrencyDecimals := 10;
  Value := 2.43;

  Writeln(Format('%m', [Value]));
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy