CurrToStr

Adam Boduch
CurrToStr
Moduł: SysUtils
```delphi function CurrToStr(Value: Currency): string; overload; function CurrToStr(Value: Currency; const FormatSettings: TFormatSettings): string; overload; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] konwertuje wartość zmiennoprzecinkową typu [[Delphi/Currency]] do łańcucha typu [[Delphi/String]]. Druga wersja tej funkcji umożliwia określenie informacji odnośnie lokalizacji jak np. format daty czy separator liczb dziesiętnych, w zależności od kraju.
Writeln(CurrToStr(12.34));

Zobacz też:

0 komentarzy