CurrToStr

Adam Boduch
CurrToStr
Moduł: SysUtils
function CurrToStr(Value: Currency): string; overload;
function CurrToStr(Value: Currency; const FormatSettings: TFormatSettings): string; overload;

Funkcja konwertuje wartość zmiennoprzecinkową typu Currency do łańcucha typu String. Druga wersja tej funkcji umożliwia określenie informacji odnośnie lokalizacji jak np. format daty czy separator liczb dziesiętnych, w zależności od kraju.

Writeln(CurrToStr(12.34));

Zobacz też:

0 komentarzy