SecondOf

Adam Boduch
SecondOf
Moduł: DateUtils
function SecondOf(const AValue: TDateTime): Word;

Funkcja zwraca numer sekundy zapisany w postaci daty i czasu typu TDateTime. Funkcja zwraca liczbę z przedziału 0-59:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils, DateUtils;
 
begin
  Writeln('Dzisiaj jest: ', DateTimeToStr(Now));
  Writeln('-----');
  Writeln('Sekunda: ', SecondOf(Now));
 
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy