WeekOf

Adam Boduch
WeekOf
Moduł: DateUtils
```delphi function WeekOf(const AValue: TDateTime): Word; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca numer tygodnia na podstawie daty zapisanej w postaci parametru AValue (typ [[Delphi/TDateTime]]). Funkcja zwraca liczbę z przedziału 1-53:
program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils, DateUtils;

begin
  Writeln('Dzisiaj jest: ', DateTimeToStr(Now));
  Writeln('-----');
  Writeln('Tydzień: ', WeekOf(Now));

  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy