IsSameDay

Adam Boduch
IsSameDay
Moduł: DateUtils
function IsSameDay(const AValue, ABasis: TDateTime): Boolean;

Funkcja zwróci True jeżeli wartości przekazane w parametrach AValue oraz ABasic wskazują na ten sam dzień, tego samego roku i miesiąca (wartości czasowe mogą być różne).

Oto przykład, w którym funkcja zwróci wartość prawdziwą:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils, Types, DateUtils;
 
var
  A, B : TDateTime;
  Result : Boolean;
begin
  A := EncodeDate(2006, 06, 20);
  B := EncodeDate(2006, 06, 20);
 
  Result := IsSameDay(A, B);
 
  if Result then
    Writeln('Tak, to ten sam dzień!')
  else Writeln('Niestety, to nie ten sam dzień!');
 
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy