IncYear

Adam Boduch
IncYear
Moduł: DateUtils
function IncYear(const AValue: TDateTime; const ANumberOfYears: Integer = 1): TDateTime;

Funkcja zwraca wartość daty/czasu zapisaną w postaci typu TDateTime, w której liczba lat zwiększona jest o wielkość parametru ANumberOfYears. Parametr AValue musi być prawidłową datą, której wartość zostanie zmieniona:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils, DateUtils;
 
var
  dtNow : TDateTime;
begin
  dtNow := Now;
  Writeln('Dzisiaj jest: ' + DateTimeToStr(dtNow));
  Writeln('Za rok o tej porze będzie: ' + DateTimeToStr(IncYear(dtNow)));
 
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy