HourOf

Adam Boduch
HourOf
Moduł: DateUtils
function HourOf(const AValue: TDateTime): Word;

Funkcja zwraca godzinę zapisaną w postaci typu TDateTime (parametr AValue). Funkcja zwraca liczbę z przedziału 0-23:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils, DateUtils;
 
begin
  Writeln('Dzisiaj jest: ', DateTimeToStr(Now));
  Writeln('-----');
  Writeln('Godzina: ', HourOf(Now));
 
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy