Low

Adam Boduch
Low
Moduł: System
```delphi function Low(X); ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca najmniejszą wartość z zakresu danych - np. tablica, łańcuchy typu [[Delphi/ShortString]].

W przypadku tablic, funkcja Low zwraca najmniejszy indeks tablicy, w przypadku krótkich łańcuchów zwraca zero.

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
  myArray : array[5..50] of Byte;
  myShortString : String[100];

begin
  Writeln('Low(myArray): ', Low(myArray)); // zwraca 5
  Writeln('Low(myShortString): ', Low(myShortString)); // zwraca 0
  Writeln('Low(Int64): ', Low(Int64));
  Readln;
end.

Zobacz też:

2 komentarzy

Tak, oczywiscie. Poprawilem. Ale na przyszlosc http://4programmers.net/Pomoc/Edytuj_strony

Pierwszy parametr funkcji Writeln() powinien zaczynać się od słowa "Low":

Writeln('Low(myArray): ', ...);
Writeln('Low(myShortString): ', ...);
Writeln('Low(Int64): ', ...);