ShortString

Adam Boduch

ShortString - typ łańcuchowy języka Delphi.

Maksymalna długość zmiennej typu ShortString to 255 znaków. W rzeczywistości ten typ zajmuje 256 bajtow, pierwszy bajt przechowuje długość łańcucha. Pierwszy bajt można odczytać przy pomocy frazy: Ord(S[0]). Proszę pamiętać, iż długośc łańcucha można również odczytać przy pomocy funkcji Length:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
  S : ShortString;
begin
  S := 'Delphi';
  Writeln('Długość odczytana z pierwszego bajtu: ', Ord(S[0]));
  Writeln('Długość odczytana przy pomocy Length: ', Length(S));
  Readln;
end.

Istnieje możliwość deklaracji zmiennej łańcuchowej, która byłaby krótsza niż 255 znaków; wówczas długość zmiennej należy wpisać w nawiasie kwadratowym:

S : String[10];

Próba przypisania łańcucha dłuższego niż 10 znaków, zakończy się ostrzeżeniem: [Warning] Project1.dpr(8): String constant truncated to fit STRING[10].

Przykład:

var
  S : String[10];
begin
  S := 'Delphi jest bardzo fajne, bo jest fajne i dobre';
end.

Zobacz też:

0 komentarzy