High

Adam Boduch
High
Moduł: System
```delphi function High(X); ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca największą wartość parametru X. Najczęściej, funkcja ta wykorzystywana jest w połączeniu z [[Delphi/Tablice|tablicami]], lecz jej zastosowanie jest dużo szersze. Można ją wykorzystać w połączeniu z [[Delphi/Typy danych|typami danych]] czy [[Delphi/Łańcuchy|łańcuchami]].
program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
  myArray : array[0..5] of Byte;
  myShortString : String[100];

begin
  Writeln('High(myArray): ', High(myArray));
  Writeln('High(myShortString): ', High(myShortString));
  Writeln('High(Int64): ', High(Int64));
  Readln;
end.

W przypadku tablicy, funkcja High zwraca największy indeks tablicy. W przypadku łańcuchów typu ShortString zwracana jest maksymalna długość łańcucha, natomiast w przypadku typu (w przykładzie użyliśmy Int64) możliwa, maksymalna wartość jaka może być przypisana do zmiennej danego typu.

Zobacz też:

1 komentarz

Czy drugie zdanie nie stoi czasem w sprzeczności ze zdaniem, z drugiego rozdziału kompendium wiedzy?
"Oba polecenia — Low i High — mogą być użyte jedynie w połączeniu z tablicami. "