Close

Adam Boduch
Close
Moduł: System
```delphi procedure Close(var F); ``` Zamyka uprzednio otwarty lub utworzony plik. Parametr F musi być zmienną pliku (tekstowego lub amorficznego jak i typowanego), który został otwarty przy pomocy [[Delphi/Reset]], [[Delphi/Append]] lub utworzony przy pomocy [[Delphi/Append]].

Procedura Close została zachowana ze wzgledów kompatybilności, zaleca się korzystanie z procedury CloseFile.

Zobacz też:

0 komentarzy