Append

PiotrB
Append
Moduł: System
```delphi procedure Append(var F: Text); ``` Procedura otwiera istniejący plik i ustawia kursor na jego końcu; dzięki temu program jest w stanie zapisywać dane na końcu pliku.

Przyklad:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  TF: TextFile;
begin
  AssignFile(TF, 'C:\text.txt');
  Rewrite(TF);
  WriteLn(TF, 'Zapis do nowego pliku!');
  CloseFile(TF);
  Append(TF);
  WriteLn(TF, 'Troche dodatkowego tekstu!');
  Flush(TF);
  CloseFile(TF);
end;

Zobacz też:

0 komentarzy