AnsiContainsStr

kangurmk
AnsiContainsStr
Moduł: StrUtils
function AnsiContainsStr(const AText, ASubText: string): Boolean;

Funkcja sprawdza czy tekst zawarty w parametrze ASubText znajduje się wewnątrz łańcucha AText. W takim wypadku, funkcja zwraca wartość True (False w przeciwnym wypadku).

Writeln(AnsiContainsStr('Hello World my darling', 'World')); // zwróci: TRUE
Funkcja rozróżnia wielkości znaków Funkcje AnsiStartsStr oraz AnsiEndsStr sprawdzają czy dany tekst znajduje się na początku lub na końcu łańcucha. Jednakże parametry AText oraz ASubText w tych funkcjach są zamienione miejscami

Zobacz też:

0 komentarzy