AnsiStartsStr

Adam Boduch
AnsiStartsStr
Moduł: StrUtils
function AnsiStartsStr(const ASubText, AText: string): Boolean;

Funkcja sprawdza czy na początku łańcucha AText znajduje się tekst określony w parametrze ASubText. Jeżeli tak, funkcja zwraca wartość True:

Writeln(AnsiStartsStr('Hello', 'Hello World')); // zwraca: World
Funkcja rozróżnia wielkości znaków

Zobacz też:

0 komentarzy