AnsiCompareText

kangurmk
AnsiCompareText
Moduł: SysUtils
```delphi function AnsiCompareText(const S1, S2: string): Integer; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] porównuje łańcuchy S1 i S2 bez rozróżniania małych i dużych liter. Operacja porównania zostaje przeprowadzona z uwzględnieniem zainstalowanego języka. Jeśli w systemie jest zainstalowany język polski, to porównywanie będzie uwzględniać kolejność liter w polskim alfabecie. Funkcja zwraca następujące wartości:

Porównanie Wartość funkcji
S1 > S2 > 0
S1 < S2 < 0
S1 = S2 = 0

Przykład:

  Writeln(AnsiCompareText('Hello World', 'hello world')); // zwróci: 0

Zobacz też:

0 komentarzy