AnsiSameText

Adam Boduch
AnsiSameText
Moduł: SysUtils
```delphi function AnsiSameText(const S1, S2: string): Boolean; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca [[Delphi/True]] jeżeli wartości dwóch łańcuchów przekazanych w parametrach S1 oraz S2 są jednakowe. Funkcja nie rozróżnia wielkości znaków:
Writeln(AnsiSameText('żółw', 'żółW')); // zwraca: TRUE
Writeln(AnsiSameText('żółw', 'zolW')); // zwraca: FALSE

Zobacz też:

0 komentarzy