StrUtils

Adam Boduch

Moduł StrUtils zawiera procedury i funkcje związane z operowaniem na tekście.

NazwaOpis
[[Delphi/AnsiContainsStr]]Zwraca wartość [[Delphi/True]] jeżeli jeden łańcuch jest częścią drugiego
[[Delphi/AnsiContainsText]]Zwraca wartość [[Delphi/True]] jeżeli jeden łańcuch jest częścią drugiego (nie rozróżnia wielkości znaków)
[[Delphi/AnsiEndsStr]]Zwraca True jeżeli koniec łancucha zawiera określony ciąg
[[Delphi/AnsiEndsText]]Zwraca True jeżeli koniec łancucha zawiera określony ciąg (ignoruje wielkość znaków)
[[Delphi/AnsiIndexStr]]Szuka łańcucha w tablicy typu String
[[Delphi/AnsiIndexText]]Szuka łańcucha w tablicy typu String (ignoruje wielkość znaków)
[[Delphi/AnsiLeftStr]]Zwraca część łańcucha z lewej strony
[[Delphi/AnsiMatchStr]]Zwraca True jeżeli łańcuch zawiera określone frazy
[[Delphi/AnsiMatchText]]Zwraca True jeżeli łańcuch zawiera określone frazy (ignoruje wielkość znaków)
[[Delphi/AnsiMidStr]]Zwraca część łańcucha
[[Delphi/AnsiReplaceStr]]Zastępępuje określone znaki w łańcuchu
[[Delphi/AnsiReplaceText]]Zastępępuje określone znaki w łańcuchu (ignoruje wielkość znaków)
[[Delphi/AnsiResemblesText]]Sprawdza czy dwa łancuchy są do siebie podobne
[[Delphi/AnsiReverseString]]Odwraca łańcuch
[[Delphi/AnsiRightStr]]Zwraca część łancucha z prawej strony
[[Delphi/AnsiStartsStr]]Zwraca [[Delphi/True]] jeżeli dany ciąg znajduje się na początku łańcucha
[[Delphi/AnsiStartsText]]Zwraca [[Delphi/True]] jeżeli dany ciąg znajduje się na początku łańcucha (ignoruje wielkość znaków)
[[Delphi/DecodeSoundExInt]]Dekoduje liczbową reprezentację algorytmu SoundEx
[[Delphi/DecodeSoundExWord]]Dekoduje liczbową reprezentację algorytmu SoundEx na postać fonetyczną
[[Delphi/DupeString]]Tworzy łańcuch zawierający kopie danego ciągu
[[Delphi/LeftBStr]]Kopiuje i zwraca część łańcucha z lewej strony
[[Delphi/LeftStr]]Zwraca część łańcucha z lewej strony
[[Delphi/MidBStr]]Umożliwia pobranie części łańcucha
[[Delphi/MidStr]]Umożliwia pobranie części łańcucha
[[Delphi/PosEx]]Zwraca pozycję danego ciągu w łańcuchu (wersja rozszerzona)
[[Delphi/ReverseString]]Odwraca łańcuch
[[Delphi/RightBStr]]Zwraca część łańcucha z prawej strony
[[Delphi/RightStr]]Zwraca część łańcucha z prawej strony
[[Delphi/SearchBuf]]Szuka danego ciągu w buforze danych
[[Delphi/SoundEx]]Konwertuje łańcuch do postaci fonetycznej poprzez algorytm SoundEx
[[Delphi/SoundExCompare]]Porównuje dwie wartości reprezentowane przez algorytm SoundEx
[[Delphi/SoundExInt]]Konwertuje łańcuch do postaci liczbowej reprezentującej wartość fonetyczną
[[Delphi/SoundExProc]]Sprawdza czy dwa łańcuchy są podobne
[[Delphi/SoundExSimilar]]Sprawdza czy dwa łańcuchy są podobne
[[Delphi/SoundExWord]]Konwertuje łańcuch na postać liczbową reprezentującą postąć fonetyczną
[[Delphi/StuffString]]Wstawia tekst w określone miejsce bufora

DecodeSoundExWord

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1631 odsłon

DecodeSoundExInt

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1892 odsłony

SoundExInt

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1802 odsłony

SoundExWord

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1674 odsłony

SoundExCompare

 • 2010-10-31 18:27
 • 1 komentarz
 • 2057 odsłon

SoundExSimilar

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2276 odsłon

SoundEx

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2173 odsłony

SoundExProc

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2150 odsłon

AnsiResemblesText

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1979 odsłon

MidBStr

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2180 odsłon

AnsiMidStr

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2574 odsłony

AnsiReplaceText

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2548 odsłon

AnsiReplaceStr

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 4244 odsłony

AnsiIndexText

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2161 odsłon

AnsiIndexStr

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2312 odsłon

0 komentarzy