AnsiContainsText

Adam Boduch
AnsiContainsText
Moduł: StrUtils
```delphi function AnsiContainsText(const AText, ASubText: string): Boolean; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] sprawdza czy tekst zawarty w parametrze ASubText znajduje się wewnątrz łańcucha AText. W takim wypadku, funkcja zwraca wartość [[Delphi/True]] ([[Delphi/False]] w przeciwnym wypadku).
Writeln(AnsiContainsText('Hello World my darling', 'world')); // zwróci: TRUE

Funkcja nie rozróżnia wielkości znaków

Funkcje AnsiStartsText oraz AnsiEndsText sprawdzają czy dany tekst znajduje się na początku lub na końcu łańcucha. Jednakże parametry AText oraz ASubText w tych funkcjach są zamienione miejscami

Zobacz też:

0 komentarzy