AnsiStartsText

Adam Boduch
AnsiStartsText
Moduł: StrUtils
```delphi function AnsiStartsText(const ASubText, AText: string): Boolean; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] sprawdza czy na początku łańcucha AText znajduje się tekst określony w parametrze ASubText. Jeżeli tak, funkcja zwraca wartość [[Delphi/True]]:
Writeln(AnsiStartsText('HELLO', 'Hello World')); // zwraca: World

Funkcja nie rozróżnia wielkości znaków

Zobacz też:

0 komentarzy