C#

Class

Adam Boduch

class - słowo kluczowe języka C#

Słowo kluczowe class służy do tworzenia nowych klas:

class Foo { } 

Klasa musi posiadać nazwę oraz klamry otwierające i zamykające { }. Elementy klasy są opcjonalne.

Więcej informacji o programowaniu obiektowym oraz samych klasach, znajdziesz w osobnym artykule.

Zobacz też:

0 komentarzy