C#

Abstract

Japer

abstract - słowo kluczowe języka C#

Słowo kluczowe abstract może być użyte w kontekście:

Przykład użycia:

abstract class Foo
{
  public abstract void X();
  public abstract int Prop { get; }
}

class Bar : Foo
{
  public override void X()
  {
    Console.WriteLine("Test: " + Prop);
  }
  public override int Prop
  {
    get { return 44; }
  }
}
C#

0 komentarzy