C#

Abstract

Japer

abstract - słowo kluczowe języka C#

Słowo kluczowe abstract może być użyte w kontekście:

Przykład użycia:

abstract class Foo
{
    public abstract void X();
    public abstract int Prop { get; }
}
 
class Bar : Foo
{
    public override void X()
    {
        Console.WriteLine("Test: " + Prop);
    }
    public override int Prop
    {
        get { return 44; }
    }
}
C#

0 komentarzy