C#

Właściwość

Japer

Właściwość (od ang. property) - konstrukcja programistyczna w języku C#.

Jest zamiennikiem (używanych w językach C++ i Java) metod "getterów" oraz "setterów". Właściwości łączą obydwie cechy gettera oraz settera.
Właściwości zawierają:

 • blok get, który zwraca wartość,
 • blok set, który ustawia wartość (jest on nieobowiązkowy do zdefiniowania; wtedy właściwość staje się tylko do odczytu)

Właściwość może być:

 • tylko do odczytu (zob. powyżej),
 • auto-właściwością (ang. auto-property). Właściwość przyjmuje wtedy rolę podobną do publicznego pola klasy. Tworzy się je poprzez podanie jedynie słów kluczowych w bloku właściwości (zob. poniżej)

Bloki set lub get mogą mieć zdefiniowany minimalny poziom dostępu. Aby go zdefiniować wystarczy przy słowie kluczowym dopisać modyfikator dostępu.

W ciele bloku set wartością, która jest przypisana reprezentuje słowo kluczowe value.

Przykład użycia właściwości:

class Rectangle
{
  private int _x;
  private int _y;
  public int Width { get; set; } // auto-właściwość
  public int Height { get; private set; } // auto-właściwość, lecz ustawianie jej jest zarezerwowane tylko dla tej struktury
  public int X // zwykła właściwość
  {
    get
    {
      return _x;
    }
    set
    {
      _x = value;
    }
  }
  public int Y // właściwość tylko do odczytu
  {
    get { return _y; }
  }
}
C#

0 komentarzy