CSS

Font-family

font-family - definiuje rodzaj czcionki elementu.

Wartość można zdefiniować w postaci nazwy czcionki:

body { font-family: Verdana, Arial, Helvetica }

Czcionki wymienione po przecinku to czcionki alternatywne. Jeśli przeglądarka nie znajdzie w systemie pierwszej na liście czcionki, spróbuje zastosować następną. Wymienienie w tym miejscu kilku podobnych czcionek zwiększa szanse ze strona będzie wyglądała tak jak powinna.

jeśli w nazwie czcionki występują spacje należy wziąć ją w cudzysłów

body { font-family: "Times new Roman" }

Drugim, bardziej ogólnym, sposobem określenia rodzaju czcionki jest użycie nazwy rodziny do jakiej czcionka należy. Rodziny czionek są zdefiniowane:

  • serif - krój szeryfowy, posiadające drobne zdobienia na brzegach literek (np Times)
  • sans-serif - krój bez szeryfowy, proste czcionki nie zdobione "serifami", słowo "sans" znaczy po francusku "bez" (np Helvetica)
  • cursive - czcionki imitujące pismo ręczne (np Zapf-Chancery)
  • fantasy - krój fantazyjny (?) (np Western)
  • monospace - krój o stałej szerokości znaku (np Courier)
body { font-family: monospace }

Zalecane jest, by po wymienieniu wszystkich alternatywnych czcionek, na końcu zostawić wpis ogólnej rodziny krojów pisma, co spowoduje wybranie najbardziej odpowiedniego w sytuacji gdy żadna czcionka podana w normalny sposób nie jest dostępna. Bez okreslenia rodziny wstawiona by została domyślna czcionka przeglądarki, która nie zawsze musi pasować do koncepcji wyglądu elementu.

code { font-family: "Lucida Console", "Courier New", monospace; }

Polecenia pokrewne

* [[css/font]]

Odpowiednik html

* tag [[(x)html/font]] z atrybutem [[(x)html/atrybuty/face]] ([[(X)HTML/Deprecated|Przestarzały]])

Wersja specyfikacji

* CSS 1

Wsparcie przeglądarek

* Opera 3.5 * Internet Explorer 4
CSS

0 komentarzy