Optgroup

`<optgroup>`

Grupuje elementy listy rozwijanej. Przy dużej ilości opcji takie grupowanie poprawia czytelność listy.

Zobacz też: Form, Select, Option

<select> <optgroup label="Języki kompilowane"> <option value="cpp">C++</option> <option value="delphi">Delphi</option> </optgroup> <optgroup label="Języki znacznikowe"> <option value="xml">XML</option> <option value="sgml">SGML</option> <option value="wml">WML</option> <option value="mathml">MathML</option> <option value="html">HTML</option> <option value="xhtml">XHTML</option> </optgroup> <optgroup label="Języki skryptowe"> <option value="php">PHP</option> </optgroup> </select> ``` <select> <optgroup label="Języki kompilowane"> <option value="cpp">C++</option> <option value="delphi">Delphi</option> </optgroup> <optgroup label="Języki znacznikowe"> <option value="xml">XML</option> <option value="sgml">SGML</option> <option value="wml">WML</option> <option value="mathml">MathML</option> <option value="html">HTML</option> <option value="xhtml">XHTML</option> </optgroup> <optgroup label="Języki skryptowe"> <option value="php">PHP</option> </optgroup> </select>

Wymagane atrybuty

label - etykieta grupy</li> </ul>

Opcjonalne atrybuty

Disabled - wyłącza całą grupę</li> </ul>

Główne atrybuty

* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator * [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS * [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS * [[(X)HTML/Atrybuty/title]] * [[(X)HTML/Atrybuty/dir]] * [[(X)HTML/Atrybuty/lang]] * [[(X)HTML/Atrybuty/tabindex]] * xml:lang

Dostępne zdarzenia

* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

4 komentarzy

a czemu zdarzenia nie są wstawiane jako szablon? hmm..

nie, ktoś skopał sprawę ;] do atrybutu to trza przenieść

tabindex to zdarzenie ?