Optgroup

`<optgroup>`

Grupuje elementy listy rozwijanej. Przy dużej ilości opcji takie grupowanie poprawia czytelność listy.

Zobacz też: Form, Select, Option

<select> <optgroup label="Języki kompilowane"> <option value="cpp">C++</option> <option value="delphi">Delphi</option> </optgroup> <optgroup label="Języki znacznikowe"> <option value="xml">XML</option> <option value="sgml">SGML</option> <option value="wml">WML</option> <option value="mathml">MathML</option> <option value="html">HTML</option> <option value="xhtml">XHTML</option> </optgroup> <optgroup label="Języki skryptowe"> <option value="php">PHP</option> </optgroup> </select>


<select>
 <optgroup label="Języki kompilowane"> 
   <option value ="cpp">C++</option>
   <option value ="delphi">Delphi</option>
 </optgroup>
 <optgroup label="Języki znacznikowe">
   <option value ="xml">XML</option>
   <option value ="sgml">SGML</option>
   <option value ="wml">WML</option>
   <option value ="mathml">MathML</option>
   <option value ="html">HTML</option>
   <option value ="xhtml">XHTML</option>
 </optgroup>
 <optgroup label="Języki skryptowe">
   <option value ="php">PHP</option>
 </optgroup>
</select>

<h2>Wymagane atrybuty</h2>

* [[(X)HTML/Atrybuty/label]] - etykieta grupy

<h2>Opcjonalne atrybuty</h2>

* [[(X)HTML/Atrybuty/disabled]] - wyłącza całą grupę

<h2>Główne atrybuty</h2>
* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator
* [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/title]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/dir]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/lang]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/tabindex]]
* xml:lang

<h2>Dostępne zdarzenia</h2>
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

4 komentarzy

a czemu zdarzenia nie są wstawiane jako szablon? hmm..

nie, ktoś skopał sprawę ;] do atrybutu to trza przenieść

tabindex to zdarzenie ?