Disabled

Ktos

Atrybut Disabled jest stosowany w odniesieniu do znaczników, które tworzą pola formularzy (X)HTML i ustala, ze element nim obdarzony nie jest aktywny i nie można wpisać do niego tekstu czy wybrać opcji.

Zobacz też:

Wartość

  • brak
Uwaga! W XHTML niedozwolone jest stosowanie atrybutów bez przypisanej wartości i należy użyć pełnej formy: `<element disabled="disabled">` Podczas gdy w języku HTML można zastosować krótszą wersję: `<element disabled="disabled">` Różnice między HTML i XHTML.

Sposób użycia

Wpisz

<input type="text" id="data" size="80" name="data" value="Tutaj nic się nie da wpisać" disabled="disabled" /><h3>Wynik</h3>
<input type="text" id="data" size="80"  name="data" value="Tutaj nic się nie da wpisać" disabled="disabled" />

<h2>Dozwolony w znacznikach</h2>
* [[(X)HTML/Input]]
* [[(X)HTML/Button]]
* [[(X)HTML/Optgroup]]
* [[(X)HTML/Option]]
* [[(X)HTML/Select]]
* [[(X)HTML/Textarea]]

0 komentarzy