Disabled

Ktos

Atrybut Disabled jest stosowany w odniesieniu do znaczników, które tworzą pola formularzy (X)HTML i ustala, ze element nim obdarzony nie jest aktywny i nie można wpisać do niego tekstu czy wybrać opcji.

Zobacz też:

* [[(X)HTML/Atrybuty/Checked]]

Wartość

* brak
Uwaga! W XHTML niedozwolone jest stosowanie atrybutów bez przypisanej wartości i należy użyć pełnej formy:

<element disabled="disabled">

Podczas gdy w języku HTML można zastosować krótszą wersję:

<element disabled>
Różnice między HTML i XHTML.

Sposób użycia

Wpisz

<input type="text" id="data" size="80" name="data" value="Tutaj nic się nie da wpisać" disabled="disabled" /> ```

Wynik

<input type="text" id="data" size="80" name="data" value="Tutaj nic się nie da wpisać" disabled="disabled" />

Dozwolony w znacznikach

* [[(X)HTML/Input]] * [[(X)HTML/Button]] * [[(X)HTML/Optgroup]] * [[(X)HTML/Option]] * [[(X)HTML/Select]] * [[(X)HTML/Textarea]]

0 komentarzy