Face

maxi

Face

Atrybut znacznika <font>, określa krój czcionki używany do wyświetlenia tekstu objętego znacznikiem.

Uwaga! Atrybut ten jest oznaczony jako przestarzały i nie jest obecny w wersji Strict językow HTML i XHTML. Nie nalezy go używać, zamiast niego powinno się stosować nowsze techniki - na przykład dla atrybutów odpowiadających za wygląd są to odpowiednie polecenia arkuszy stylów CSS.

Wartość

  • lista nazw czcionek
    Nazwy czcionek są oddzielone przecinkami, jeśli pierwsza czcionka z listy nie zostanie znaleziona w systemie używana jest kolejna, ilość czcionek na liście nie jest ograniczona. Zaleca się ujmowanie wielowyrazowych nazw czcionek w apostrofy, np. 'Times New Roman'.

Przykład użycia

Wpisz


<font face="'Lucida Console', Arial">Ten tekst będzie Napisany czcionką Lucida Console. Jeśli użytkownik nie ma zainstalowanej takiej czcionki, zostanie użyta czcionka Arial.</font><h3>Wynik</h3>
<font face="'Lucida Console', Arial">Ten tekst będzie Napisany czcionką Lucida Console. Jeśli użytkownik nie ma zainstalowanej takiej czcionki, zostanie użyta czcionka Arial.</span>

<h2>Zobacz też</h2>
* [[(X)HTML/Font]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/Size]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/Color]]

0 komentarzy