Basefont

`<basefont>`

Określa domyślny rozmiar czcionki w dokumencie.
Znacznik ten ma status [[(X)Html/Deprecated]] w HTML 4.01/XHTML 1.0, a w wersjach Strict tych języków już nie istnieje! Nie należy więc go używać.
Uwaga! W języku HTML 4.01 znacznik ten nie posiada znacznika zamykającego. Natomiast w XHTML-u musi on zostać poprawnie (według standardu języka XML) zakończony: `<basefont />`

Spacja przed znakiem "/" ułatwia rozpoznanie tagu przeglądarkom nie obsługującym XHTML. Różnice między HTML i XHTML.

Przykład użycia

<basefont size="2">

Czcionka o rozmiarze 2. <font size="+2">Czcionka o rozmiarze o 2 większym</font> Czcionka o rozmiarze 2.

```

Atrybuty

* [[(X)HTML/Atrybuty/id]] (opcjonalny) * [[(X)HTML/Atrybuty/size]] * [[(X)HTML/Atrybuty/color]] (opcjonalny) * [[(X)HTML/Atrybuty/face]] (opcjonalny)

Zdarzenia

* brak

Zobacz też

* [[(X)HTML/font]]

Odpowiednik w [[CSS]]

* [[CSS/font]] ([[CSS/font-family]], [[CSS/font-size]]) * [[CSS/color]]

0 komentarzy