Programowanie w języku Delphi

WeekOf

  • 2010-10-31 18:27
  • 1 komentarz
  • 920 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
WeekOf
Moduł: DateUtils

function WeekOf(const AValue: TDateTime): Word;

Funkcja zwraca numer tygodnia na podstawie daty zapisanej w postaci parametru AValue (typ TDateTime). Funkcja zwraca liczbę z przedziału 1-53:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils, DateUtils;
 
begin
  Writeln('Dzisiaj jest: ', DateTimeToStr(Now));
  Writeln('-----');
  Writeln('Tydzień: ', WeekOf(Now));
 
  Readln;
end.


Zobacz też:

1 komentarz

wojmysz1 2015-08-22 13:39

można też zapisać tak:
Label2.Caption:=IntToStr(WeekOf(StrToDate('2015-09-01')));