Programowanie w języku Delphi

HourOf

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 1272 odsłony
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
HourOf
Moduł: DateUtils

function HourOf(const AValue: TDateTime): Word;

Funkcja zwraca godzinę zapisaną w postaci typu TDateTime (parametr AValue). Funkcja zwraca liczbę z przedziału 0-23:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils, DateUtils;
 
begin
  Writeln('Dzisiaj jest: ', DateTimeToStr(Now));
  Writeln('-----');
  Writeln('Godzina: ', HourOf(Now));
 
  Readln;
end.


Zobacz też: