Programowanie w języku Delphi

YearOf

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 1450 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
YearOf
Moduł: DateUtils

function YearOf(const AValue: TDateTime): Word;

Funkcja zwraca rok zapisany w dacie reprezentowanej przez typ TDateTime. Funkcja zwraca wartość z przedziału od 1 do 9999. Oto przykład:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils, DateUtils;
 
begin
  Writeln('Dzisiaj jest: ', DateTimeToStr(Now));
  Writeln('-----');
  Writeln('Rok: ', YearOf(Date));
 
  Readln;
end.


Zobacz też: