Moduły » DateUtils

CompareDateTime

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 372 odsłony
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
CompareDateTime
Moduł: DateUtils

function CompareDateTime(const A, B: TDateTime): TValueRelationship;

Funkcja porównuje dwie wartości typu TDateTime przekazane do parametrów A oraz B. Zwraca wartość typu TValueRelationship, który odzwierciedla relacje pomiędzy parametrami. I tak może zwrócić wartości:

 • EqualsValue - jeżeli dwie daty są sobie równe;
 • LessThanValue - jeżeli data A jest wcześniejsza od B;
 • GreaterThanValue - jeżeli data A jest późniejsza od B.

Przykład:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils, Types, DateUtils;
 
var
 A, B : TDateTime;
 Result : TValueRelationship;
begin
 A := Now;
 B := EncodeDateTime(2005, 06, 20, 19, 50, 0, 0);
 
 Result := CompareDateTime(A, B);
 
 case Result of
  EqualsValue: Writeln('Wartości są jednakowe');
  LessThanValue: Writeln('Pierwsza wartość jest mniejsza');
  GreaterThanValue: Writeln('Pierwsza wartość jest większa');
 end;
 
 Readln;
end.


Typ TValueRelationship jest zadeklarowany w module Types, więc nie zapomnij dodać go do listy uses.

Zobacz też: