Programowanie w języku Delphi

TValueRelationship

TValueRelationship
Moduł: Types

type TValueRelationship = -1..1;

Typ reprezentuje związek pomiędzy dwoma wartościami. Każda z wartości tego typu jest utożsamiana ze stałą:

WartośćStałaOpis
-1LessThanValueWartość A jest mniejsza od B
0EqualsValueWartości są równe
1GreaterThanValueWartość A jest większa od B